peotect

У Fumax ми розуміємо, що надзвичайно важливо зберігати конфіденційність дизайну замовника. Fumax гарантує, що працівники не розголошуватимуть будь-яку проектну документацію третім особам, якщо це не буде письмовим дозволом від замовників.

На початку співпраці ми підпишемо NDA для кожного клієнта. Типовий зразок NDA, як показано нижче:

ВЗАЄМНА УГОДА ПРО НЕ РОЗКРИТТЯ

Ця Угода про взаємне нерозголошення інформації ("Угода") складається та укладається в цей ДДММРР шляхом:

Fumax Technology Co., Ltd. китайська компанія / корпорація ("XXX"), головне місце діяльності якої знаходиться за адресою 27-05 #, східний квартал, площа Ігай, вулиця Чуангі, Наньшань, Шеньчжень, Китай 518054, 

і;

Клієнт Компанр, основне місце діяльності якого знаходиться за адресою 1609 пр.

надалі за цією Угодою іменувані "Сторона" або "Сторони". Термін дії цього документа становить 5 років з дати підписання.

СВІДОК:

Оскільки, Сторони мають намір вивчити взаємні ділові можливості та, у зв'язку з цим, можуть розкривати одна одній конфіденційну або приватну інформацію.

ТЕПЕРЬ, Сторони уклали цю угоду про наступне:

СТАТТЯ I - ВЛАСНА ІНФОРМАЦІЯ

Для цілей цієї Угоди "власна інформація" означає письмову, документальну або усну інформацію будь-якого виду, розкриту будь-якою із Сторін іншій і позначену розкриваючою Стороною легендою, штампом, ярликом або іншим маркуванням, що вказує на її власність або конфіденційність , включаючи, але не обмежуючись ними, (а) інформацію про бізнес, планування, маркетинг чи технічний характер, (б) моделі, інструменти, апаратне та програмне забезпечення, та (в) будь-які документи, звіти, меморандуми, примітки, файли чи аналізи підготовлені або від імені приймаючої Сторони, що містять, узагальнюють або базуються на будь-якому з вищесказаного. "Запатентована інформація" не повинна включати інформацію, яка:

(a) є загальнодоступним до дати укладення цієї Угоди;

(b) стає загальнодоступним після дати цієї Угоди внаслідок неправомірних дій сторони, що приймає;

(c) надається іншим особою, що розкриває інформацію, без подібних обмежень щодо їх права на використання або розголошення;

(d) є по праву відомою Стороні, що приймає, без будь-яких обмежень власності на момент отримання такої інформації від Сторони, що розкриває інформацію, або стає по праву відомою Стороні, що приймає, без обмежень власності з іншого джерела, крім сторони, що розкриває інформацію;

(e) розробляється самостійно приймаючою Стороною особами, які не мали прямого чи опосередкованого доступу до власної інформації; або

(f) зобов'язаний бути представлений за розпорядженням суду компетентної юрисдикції або чинною адміністративною чи урядною повісткою, за умови, що приймаюча Сторона негайно повідомляє сторону, що розкриває інформацію, про таку подію, щоб сторона, що розкриває інформацію, могла отримати відповідний захисний наказ.

 

Для цілей вищезазначених винятків розкриття інформації, яке є конкретним, наприклад, стосовно інженерних та проектних практик та технік, продуктів, програмного забезпечення, послуг, експлуатаційних параметрів тощо, не вважатиметься таким, що входить до вищезазначених винятків лише тому, що вони охоплені загальні розкриття інформації, що знаходяться у відкритому доступі або перебувають у володінні Одержувача. Крім того, будь-яка комбінація ознак не вважатиметься в межах вищезазначених винятків лише тому, що окремі їх ознаки знаходяться у відкритому доступі або перебувають у володінні Одержувача, але лише в тому випадку, якщо сама комбінація та її принцип дії є загальнодоступними домену або у володінні приймаючої Сторони.

 

СТАТТЯ II - КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

(а) Сторона, що отримує, захищає всю власну інформацію розкриває сторони як конфіденційну та приватну інформацію і, за винятком попередньої письмової згоди сторони, що розкриває інформацію, або якщо інше спеціально передбачено в цьому документі, не повинна розголошувати, копіювати або розповсюджувати таку власність будь-яка інша фізична особа, корпорація чи організація протягом п'яти (5) років з дати розкриття інформації.

(b) За винятком будь-якого спільного проекту між Сторонами, Сторона, що отримує, не повинна використовувати власну інформацію розкриваючої Сторони для власної вигоди або для вигоди будь-якої іншої фізичної особи, корпорації чи організації; для більшої впевненості подання заявки на патент згідно із законодавством будь-якої країни приймаючими Сторонами, заснована, прямо чи опосередковано, на власній інформації, що розкриває інформацію, суворо забороняється, і якщо будь-яка така заявка на патент або реєстрація патенту відбуватимуться з порушенням за цією Угодою, усі права сторін, що отримують, щодо зазначеної заявки на патент або реєстрації патенту, повністю передаються Стороні, що розкриває інформацію, без жодних витрат для останньої, а також на додаток до будь-якого іншого відшкодування збитків.

(c) Сторона, що приймає, не повинна розголошувати всю або будь-яку частину власної інформації Сторони, що розкриває інформацію, будь-яким афілійованим особам, агентам, офіцерам, директорам, працівникам або представникам (разом "представники") Сторони, що приймає, за винятком випадків, коли знати основу. Одержуюча Сторона погоджується інформувати будь-якого з своїх представників, які отримують власну інформацію розкриваючої сторони, про її конфіденційність та власний характер та про зобов'язання такого представника щодо ведення такої власної інформації відповідно до умов цієї Угоди.

(d) Сторона, що приймає, застосовує ту саму ступінь обережності для захисту конфіденційності розкритої їй інформації про власність, що і для захисту власної інформації, але в будь-яких випадках повинна застосовувати принаймні розумний рівень обережності. Кожна Сторона заявляє, що такий ступінь догляду забезпечує належний захист власної інформації.

(e) Сторона, що отримує, негайно письмово повідомляє сторону, що розкриває інформацію, про будь-яке незаконне привласнення чи зловживання будь-якою особою власних відомостей Сторони, що розкриває інформацію, про які відомо стороні, що приймає.

(f) Будь-які документи або матеріали, що надаються Стороною, що розкриває інформацію, або від її імені, а також вся інша Запатентована інформація в будь-якій формі, включаючи документи, звіти, меморандуми, примітки, файли чи аналізи, підготовлені або від імені приймаючої Сторони, включаючи всі копії таких матеріалів, негайно повертається приймаючою Стороною стороні, що розкриває інформацію, за письмовим запитом сторони, що розкриває інформацію, з будь-якої причини.

 

СТАТТЯ III - БЕЗ ЛІЦЕНЗІЙ, ГАРАНТІЙ ТА ПРАВ

Жодна ліцензія приймаючій Стороні за будь-якою комерційною таємницею або патентами не надається або не передбачається шляхом передачі власних відомостей або іншої інформації такій Стороні, і жодна інформація, що передається або обмінюється, не являє собою жодних заяв, гарантій, гарантій, гарантій або спонукань щодо порушення патентів або інших прав інших осіб. Крім того, розкриття власності інформації стороною, що розкриває інформацію, не може становити або включати будь-які заяви чи гарантії щодо точності або повноти такої інформації.

 

СТАТТЯ IV - ЗАСОБ ЗАПОРУШЕННЯ

Кожна приймаюча Сторона визнає, що власність інформації, що розкриває Сторону, займає центральне місце в діяльності сторони, що розкриває інформацію, і була розроблена Стороною, що розкриває інформацію, або для цієї сторони за значних витрат. Кожна приймаюча Сторона також визнає, що відшкодування збитків не буде адекватним засобом правового захисту для будь-якого порушення цієї Угоди з боку приймаючої Сторони або її представників, і що Сторона, що розкриває інформацію, може отримати судову заборону або іншу справедливу допомогу для виправлення або запобігання будь-якому порушенню або загрозі порушення цієї Угоди. приймаючою Стороною або будь-яким із її представників. Такий засіб правового захисту не вважається винятковим засобом правового захисту від будь-якого такого порушення цієї Угоди, але є доповненням до всіх інших засобів правового захисту, доступних за законом або на справедливості для сторони, що розкриває інформацію.

 

СТАТТЯ V - БЕЗ ЗБЕРІГАННЯ

За винятком попередньої письмової згоди іншої сторони, жодна зі сторін, ані будь-який із їх відповідних представників не будуть вимагати або вимагати прохання про працевлаштування будь-якого працівника іншої сторони протягом п'яти (5) років з дати цього Договору. Для цілей цього розділу домагання не включає домагання працівників, якщо таке домагання здійснюється виключно шляхом реклами в періодичних виданнях загального тиражу або пошукової фірми працівників від імені партії або її представників, якщо партія або її представники не направляти або заохочувати таку пошукову фірму вимагати від конкретно вказаного працівника або іншої сторони.

 

СТАТТЯ VII - РІЗНЕ

(а) Ця Угода містить повне взаєморозуміння між Сторонами та замінює всі попередні письмові та усні домовленості, що стосуються предмету цієї Угоди. Ця Угода не може бути змінена, за винятком письмової угоди, підписаної обома Сторонами.

(b) Структура, тлумачення та виконання цієї Угоди, а також правовідносини Сторін, що виникають за цим Договором, будуть регулюватися та тлумачитися відповідно до законодавства Канади, без урахування вибору чи колізійних положень закону .

(c) Розуміється і погоджується, що жодна невдача або затримка з боку будь-якої Сторони у здійсненні будь-якого права, повноважень чи привілеїв, передбачених цим Договором, не може бути відмовою від них, а також жодне окреме або часткове їх здійснення не перешкоджатиме будь-якому іншому або подальшому здійсненню цього або здійснення будь-якого іншого права, повноважень або привілеїв за цим Договором. Жодна відмова від будь-яких умов цієї Угоди не вважатиметься відмовою від будь-якого подальшого порушення будь-яких умов або умов. Усі відмови повинні бути письмовими та підписаними стороною, яку прагнуть зобов'язати.

(d) Якщо будь-яка частина цієї Угоди буде визнана непридатною для виконання, решта цієї Угоди, тим не менше, залишатиметься в повній силі та чинності.

(e) Розкриття власної інформації за цим Договором не тлумачиться як зобов'язання будь-якої із Сторін (i) укласти будь-які подальші угоди або переговори з іншою Стороною або зробити будь-яке подальше розголошення, (ii) утримуватися від будь-яка угода чи переговори з будь-якою третьою особою щодо того самого предмета або будь-якого іншого предмету, або (iii) утримуватися від ведення своєї справи будь-яким способом, який вона обере; однак, за умови, що у зв'язку з продовженням зусиль, передбачених підпунктами (ii) та (iii), Сторона, що приймає, не порушує жодного з положень цієї Угоди.

(f) Якщо інше не передбачено законом, жодна Сторона не може робити публічного оголошення стосовно цієї Угоди або пов'язаних з нею обговорень без попереднього письмового дозволу іншої Сторони.

(g) Положення цієї Угоди призначені для вигоди Сторін цієї Угоди та їх дозволених правонаступників та правонаступників, і жодна третя сторона не може прагнути забезпечити виконання цих положень або скористатися ними.

На СВІДЧЕННЯ ЧОГО Сторони уклали цю Угоду станом на першу вище написану дату.